Sportovní kluby

Na této stránce si můžete najít svůj oblíbený sportovní klub. Pro snadnější výběr použijte filtry. Jednoduše označte městskou část a druh sportu, ve kterém klub působí.

 


 

 

REGISTRACE NOVÉHO KLUBU

Vodní záchranná služba ČČK Praha 15


Telefon: 605370797   Web: http://vodnizachranar.cz/   E-mail: lukas.kordik@vzs-praha15.cz

Adresa: Hornoměcholupská 873, Praha 10, 102 00


Jsme nezisková organizace, která se zabývá záchranou a pomocí postiženým ve vodním prostředí. Pole působnosti je velmi široké od hlídání na přehradách, zajišťování akcí i na divoké vodě po pomoc při povodních. Naše skupina se specializuje na rozvoj dětí a mládeže ve všech oblastech, kde VZS ČČK působí. Pořádáme pravidelné tréninky pro naše členy i víkendové akce specializované na jednotlivé oblasti.Pravidelné aktivity pořádané naší skupinou:Bazénové tréninky - trénujeme na bazénu SCUK v Hostivaři, Bruslařská 10, Praha 15, náplní tréninků je výuka plavání, záchrany za pomoci záchranných pomůcek, osobní zásah, sebeobrana záchranáře, záchrana při poranění páteře, základy nádechového potápění. Součástí našeho tréninku je příprava vybraných dětí na závody ve vodní záchranném sportu, kde jsme velmi úspěšní a máme reprezentanty na mistrovství Evropy i mistrovství světa ve vodním záchranném sportu.Lezecké tréninky - organizujeme i lezecké tréninky na několika stěnách v okolí Prahy 15, děti se naučí základy lezení a po zvládnutí základních lezeckých dovedností se zdokonalují v další lanové technice a záchraně pomocí lanové techniky.Zdravověda - součástí obou tréninků je výuka zdravovědy, kde učíme děti jak poskytnout laickou první pomoc. Výuku se snažíme směřovat na praktické využití znalostí, děti se naučí resuscitaci na modelu, obvazovací techniky, postupy ošetření zraněných. V rámci nepravidelných akcí pořádáme simulované záchranné akce pro praktické procvičení znalostí dětí.Nepravidelné aktivity:Víkendové akce - na víkendové akce jezdíme s dětim na vodu (splouváme české řeky), orientační výlety v přírodě, simulované záchranné akce a další akce dle našeho plánu. Během těchto akcí se děti učí ovládání plavidel na divoké vodě a také záchranu z divoké vody.Soustředění - každoročně pořádáme soustředění na Slapské přehradě, náplní soustředění je výuka především hladinové služby což je ovládání plavidel, záchrana na velkých plochách, první pomoc (hlavně prakticky) a také ovládání motorových člunů.Akce pro veřejnost - každoročně pořádáme Den dětí na Hostivařské přehradě a příležitostně další akce, kde prezentujeme naši činnost.Znalosti získané v našem oddíle umožní zájemcům po dosažení 18ti let získat kvalifikaci Záchrannář III VZS ČČK - Plavčík a také uplatnění v tomto oboru na bazénech a dále je možnost sloužit na přehradách u Vodní záchranné služby ČČK.

Ohlásit chybu na stránce klubu Vodní záchranná služba ČČK Praha 15