Přehled sportovních klubů

 

 

REGISTRACE NOVÉHO KLUBU

Viděno hmatem

ostatní


Telefon: 251 610 892   Web: http://videnohmatem.braillnet.cz/   E-mail: videnohmatem@seznam.cz

Adresa: Radlická 15, Praha 5, 158 00


Hlavním smyslem sdružení je pomáhat při překonávání bariér souvisejících se zrakovým či kombinovaným postižením studentů školy. Pomoc se uskutečňuje zejména aktivní formou, tj. organizací sportovních, kulturních a jiných volnočasových aktivit studentů, zlepšováním jejich studijních podmínek, rozvíjením jejich samostatnosti a soběstačnosti.

27

Ohlásit chybu na stránce klubu Viděno hmatem