Sportoviště v Praze

Stromovka

přírodní park

běhání, cyklistika a MTB, kolečkové brusle


Adresa: Královská obora Stromovka, Praha 7, 170 00 


Královská obora – Stromovka o rozloze 86,4 ha je jedním
_x000D_ z nejvýznamnějších přírodně krajinářských parků
_x000D_ v Praze, s množstvím exotických dřevin. Pro park je
_x000D_ typická soustava rybníčků, dodnes napájených Rudolfovou
_x000D_ štolou. V současné době je Královská obora (lidově
_x000D_ zvaná Stromovka) největším pražským chráněným
_x000D_ parkem, který slouží k rekreačním, sportovním i kulturně
_x000D_ vzdělávacím účelům.
_x000D_ Bývalá královská lovecká obora byla založena ve 13. století
_x000D_ za vlády Přemysla Otakara II. na území osady Ovenec.
_x000D_ První písemná zmínka o oboře je z roku 1319,
_x000D_ kdy zde král Jan Lucemburský dal postavit tribunu pro
_x000D_ zamýšlené rytířské turnaje. V r. 1495 byl na jižní náhorní
_x000D_ hraně obory vystavěn královský lovecký letohrádek pro
_x000D_ Vladislava Jagellonského, dnešní Místodržitelský letohrádek.
_x000D_ V 16. století byl v oboře zřízen rybník, provedeny
_x000D_ parkové úpravy a byla proražena štola (Rudolfova)
_x000D_ pro napájení Velkého rybníka. Od roku 1804 byla Královská
_x000D_ obora zpřístupněna veřejnosti a využívána jako
_x000D_ park, pro nějž se ujal název Stromovka. Současné úpravy
_x000D_ pocházejí z 19. století, kdy byly některé rybníky zrušeny
_x000D_ a vytvořena současná soustava luk a zalesněných
_x000D_ ploch. Bylo vysazeno mnoho druhů zajímavých dřevin,
_x000D_ budovaly se nové cesty, byly nově osazovány svažité
_x000D_ části parku. Roku 1885 zde vznikl geometricky řešený
_x000D_ Růžový sad. Při povodni v srpnu 2002 byla velká
_x000D_ část Stromovky zaplavena vodou, což vedlo k velkému
_x000D_ poškození vegetace a následné rekonstrukci parku.