Sportovní kluby v Praze

VSK FTVS Praha

atletika


Telefon: 220 171 111   Web: https://www.ftvs.cuni.cz   E-mail: fiala@ftvs.cuni.cz

Adresa: José Martího 269/31, Praha 6, 162 52


Při UK FTVS je ustanoven Vysokoškolský sportovní klub ve kterém lze najít uplatnění ve 28 sportovních odvětvích. Většina oddílů VSK připravuje studenty pro vrcholový a výkonnostní sport, ale také umožňuje rekreačně-kondiční vyžití. VSK FTVS Praha má sídlo zde na fakultě. Ke svým sportovním aktivitám využívá sportovišť fakulty a loděnici UK FTVS v Tróji. VSK, jehož členy je většina posluchačů a zaměstnanců FTVS má 999 členů a patří k nejvýznamnějším tělovýchovným jednotám a klubům v ČR, a to jak po stránce rozsahu své činnosti, tak zejména z hlediska vysoké výkonnosti na národní, evropské a světové úrovni.

2

Ohlásit chybu na stránce klubu VSK FTVS Praha