Sportovní kluby v Praze

T.J. Sokol I. Smíchov - oddíl KARATE

bojová umění


Telefon: 773546699   Web: https://praha.mska.cz/   E-mail: pra-ved@mska.cz

Adresa: Plzeňská 168/27


Prioritou i cílem Emeskai KARATE, podobně jako u většiny ostatních bojových sportů, je připravit žáka pro boj a to za účelem ochrany zdraví a života. Nikoli tedy snaha ublížit někomu jinému, nýbrž to, aby nikdo neublížil druhému! V tréninku dětí využíváme koncepci „Trénink přiměřeného věku“ - tzn. dětství a mládí je pouze přípravnou etapou k dosahování maximálních výkonů v pozdějším věku. Toto je zcela odlišná koncepce od tréninkové koncepce „Ranná specializace“, kde se děti přizpůsobují tréninku. V této koncepci dochází často ke snaze o nejvyšší výkon již v útlém dětství a často za „každou cenu\"!V tréninku dětí se řídíme zásadou: „Základním a nepopiratelným právem dětí je „snění“, při kterém zažívají pozitivní prožitek. Jsme to právě my trenéři, abychom pomohli dětem k jejich sportovním snům“ co nejvíce přiblížit!“ Sportovní přípravu dětí chápeme jako nedílnou součást sportovního tréninku. Výkon u dětí není nejdůležitější věc ve sportovním tréninku. Výkon je u dětí chápán jako perspektiva v budoucnu – tzn., aby v dospělosti byl úspěšný. Základem sportovní přípravy dětí je příprava na budoucí výkon.

8

Ohlásit chybu na stránce klubu T.J. Sokol I. Smíchov - oddíl KARATE