Sportovní kluby v Praze

Mladí hasiči SDH Praha - Braník


Telefon: +420 724 478 571   Web: http://hasicibranik.cz/mladi-hasici/   E-mail: mladihasici@hasicibranik.cz

Adresa: Branická 43/55


Právě probíhá NÁBOR DĚTÍ ve věku od 6 do 15 let pro rozšíření kolektivu našich mladých hasičů! Tréninky probíhají každý čtvrtek od 17:30 do 19:00. Místo je závislé na počasí a ročním období. V případě hezkého počasí a denního světla se tréninky konají venku na TJ Kotva Braník, příp. na ABC Braník. Jakmile začne zima nebo bude pršet, tréninky probíhají v tělocvičně na TJ Kotva Braník nebo v naší klubovně, kde se věnujeme teoretické přípravě... Sportovní činnost (trénování na disciplíny TFA železného hasiče a požární sport vč. účasti na závodech) je v kolektivu mladých hasičů spojena nejen s rozšířením znalostí z oblasti požární ochrany, osvojením tábornických dovedností (uzlování, orientace v terénu…), nácvikem první pomoci a zdravovědou, ale i různými exkurzemi na zajímavá místa. Přidejte se k nám!

99

Ohlásit chybu na stránce klubu Mladí hasiči SDH Praha - Braník