Oddíl moderní gymnastiky při SK Motorlet Praha bude pořádat již 28. ročník závodu v moderní gymnastice „Pohár Dobré vůle – Goodwill Cup 2020“. Přijďte se podívat na kvalitní moderní gymnastiku, plnou různých výkonů, v různých kategorií a jejich výkonnostních třídách.

Závod se koná v sportovním areálu Radlicích, Praha 5, ve sportovní hale (Radlická 298/105) a i tento ročník Goodwil Cupu bude opět jako každoročně velmi kvalitně obsazen.

Sledovat akci můžete také na Facebooku.

Další závody v moderní gymnastice najdete také na této termínové listině.

„Pohár Dobré vůle – Goodwill Cup“ je závod v moderní gymnastice

Moderní gymnastika

Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akrobacie a to jak s náčiním, tak bez něj. Náčiním se rozumí švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Ze společných skladeb moderní gymnastiky se vyvinula estetická skupinová gymnastika, kterou nejen v Japonsku cvičí také muži.

Moderní gymnastika se stala olympijským sportem v roce 1984. První titul olympijské vítězky z těchto Letních olympijských her 1984 her v Los Angeles získala Kanaďanka Lori Fungová. Společné skupinové skladby se na olympijských hrách poprvé představily na Letních olympijských hrách 1996 v Atlantě, kde vyhrála skladba Španělska.

Gymnastky začínají trénovat obvykle od velmi mladého věku a svého vrcholu často dosahují již před dvacátým rokem. Tento způsob tréninku a soutěží vede k časté kritice, neboť špatným tréninkem může dojít k přetěžování kloubů a bývalým vrcholovým sportovcům může později způsobit zdravotní problémy.

Základní pravidla

Rozměry závodní plochy: koberec 13 x 13. Maximální bodové hodnocení výkonu je 30 bodů.

Výkon hodnotí skupiny rozhodčích:

  • 4–5 rozhodčí na provedení (E) 5 rozhočích pro MS a OH – hodnotí se technika + artistika
  • 4 rozhodčí na obtížnost (D)

Sestavy obsahují předepsaný počet prvků bez náčiní a s náčiním, které jsou předepsány na oficiálním formuláři. Závodí se v kategorii jednotlivkyň a to ve čtyřboji (2 roky vždy předepsaná 4 náčiní), trojboji (3 náčiní) a ve společných skladbách. Dříve se dával zápis ke každé sestavě (pouze u volného programu), avšak nyní se už zápisy dávat nemusí. (platné od ledna 2017)

Soutěže

Vrcholnou soutěží moderní gymnastiky jsou Olympijské hry a Mistrovství světa v moderní gymnastice. Mezi další významné mezinárodní soutěže se řadí Mistrovství Evropy v moderní gymnastice, Světový pohár a Grand Prix, jehož jedno kolo se koná od roku 2006 také v České republice.

Mezinárodní soutěže jsou rozděleny mezi Juniorky (do patnácti let) a Seniorky (dívky od šestnácti let).

Soutěží se buď v jednotlivkyních, anebo v pětičlenných družstvech. Jednotlivkyně soutěží ve čtyřboji ve volných sestavách s náčiním. Společné skladby seniorek mají vždy jednu sestavu se stejným náčiním a jednu sestavu s kombinací náčiní (vždy dvě gymnastky mají jiné náčiní než ostatní tři).

V České republice je kalendářní rok rozdělen na jarní sezónu závodů jednotlivkyň a podzimní sezónu, která je určená závodům společných skladeb.

Nejvyšší českou soutěží je Mistrovství České republiky, které se pro většinu kategorií koná jednou za rok. Některé kategorie nemají vypsané mistrovské závody a končí na úrovni Oblastních přeborů.

Instituce

Hlavní správní institucí je Mezinárodní gymnastická federace (francouzsky: Fédération Internationale de Gymnastique, zkráceně FIG), která byla založena v roce 1881 a která zahrnuje všechny gymnastické disciplíny.

V Evropě moderní gymnastiku organizuje Evropská gymnastická unie (francouzsky: Union Européenne de Gymnastique, zkráceně UEG).

Českou moderní gymnastiku zastřešuje občanské sdružení Český svaz moderní gymnastiky, které sídlí v Praze. Jeho počátky sahají do roku 1963, kdy vznikl Svaz umělecké gymnastiky v Československu. Svaz organizuje přebornické a mistrovské závody na území ČR a vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci a činnost oddílů moderní gymnastiky. V České republice bylo v roce 2011 registrováno 91 oddílů.

Foto: M. Šach, AF