Stejně jako posledních deset let, i letos pořádá oddíl Moderního pětiboje TJ Dukla Praha mezinárodní Pražský vánoční maraton v šermu kordem. Na pražské Julisce bude 7. a 8. prosince k vidění přes 200 šermířů z různých koutů světa – z Kyrgyzstánu, Německa, Chorvatska, Polska, Velké Británie, Francie, Moldávie, Běloruska, Irska, Rakouska, Holandska, Rumunska, Slovenska a samozřejmě i z České republiky.

Skvělé mezinárodní složení tohoto závodu je doprovázeno dobrou náladou, bojovým duchem a touhou po výhře. Jelikož ani ti nejlepší šermíři nemohou odhadnout, jak se jejich tělo bude tvářit po dvou dnech intenzivního celodenního šermování – v systému, kdy nikdo nevypadává a šermuje až do samého konce. „Lze padnout jen únavou nebo strachem z prohry“, říká ředitel závodu Daniel Kašpar, který si jako zkušený šermíř na závodu sám nikdy nezašermoval. „Je mi to líto, ale příprava takového závodu a samotná organizace stojí mnoho času a energie.“

Akce je svým rozsahem zcela mimořádná, což vyžaduje enormní nasazení celého teamu pořadatelů a samozřejmě nemalé finanční prostředky. Zde je třeba ocenit dlouhodobou finanční podporu ze strany Magistrátu hlavního města i vstřícnost svazů – jak šermířského, tak pětibojařského. Avšak, energie vložená do přípravy závodu se organizátorům již po jedenácté rozhodně vyplatí. Letos byla například maximální kvóta startujících v závodě mužů naplněna již měsíc a půl před samotným startem. „Popularita Pražského vánočního maratonu rychle roste“ dodává Kašpar. „Jsme rádi, že je o turnaj v krásné předvánoční Praze zájem. Organizujeme jeden z největších závodů tohoto druhu v celosvětovém měřítku a otevíráme tak možnost všem zájemcům šermovat s lidmi z druhého konce světa. S šermíři různých úrovní. Na závodě, kde nejde o vítězství, ale o samotný prožitek z tohoto krásného olympijského sportu.“

Na pražské Julisce bude 7. a 8. prosince k vidění přes 200 šermířů z různých koutů světa

Sportovní šerm

Sportovní šerm je úpolový sport (tzn. zápolení, při němž soupeři překonávají živou sílu protivníka) sečnými nebo bodnými zbraněmi; kdysi byl součástí vojenského výcviku.

Historie šermu počíná už ve starověku, v průběhu staletí s postupným technologickým pokrokem při výrobě zbraní se postupně z krátkých, těžkých, převážně sečných zbraní, vyvinuly zbraně bodné a lehké. Moderní šerm se vyvinul v románských zemích v 16. až 17. století.

V tuto dobu vlivem nástupu střelných zbraní se zbroj začala omezovat a konstrukce zbraní se tomuto trendu přizpůsobila. První zbraní odpovídající této modernější koncepci byl rapír, který byl využíván především tzv. španělskou školou v kombinaci s dýkou. Španělská škola šermu se velmi opírala o geometrii a pohyb v kruzích a byla záhy nahrazena italskou školou a její hlavní soubojovou zbraní – sečným i bodným kordem. Od Italů byl šerm přejat v průběhu 16-17. století Francouzi, kteří vyvinuli novou zbraň a to krátký kordík s jeho cvičnou lehčí variantou – fleretem. Škola vyvinutá Francouzi se postupem doby stala hlavním teoretickým přístupem, který překonal všechny ostatní a stal se základem pro moderní olympijský šerm.

Zbraně a pravidla

Ve sportovním šermu se bojuje fleretem (franc. Fleuret), kordem (franc Epée), což jsou bodné zbraně, a šavlí (franc. Sabre), která je zbraní sečnou i bodnou. Všemi zbraněmi dnes šermují muži i ženy, zásahy registruje elektrický přístroj. Platná zásahová plocha je u fleretu trup, u kordu celé tělo a u šavle část těla od pasu nahoru (viz obrázky). Fleretem a kordem může šermíř soupeře zasáhnout jen hrotem, u šavle platí zásahy jak hrotem, tak celou čepelí.

Soutěže ve sportovním šermu

Soutěže se pořádají pro jednotlivce a čtyřčlenná družstva. Každý zápas rozhoduje rozhodčí, při mezinárodní účasti vydává pokyny zásadně ve francouzštině.

Čistý čas boje je 3 minuty, jestliže šermíř docílí pěti zásahů rychleji, je zápas ukončen. Končí-li regulérní čas nerozhodně, rozhoduje první zásah během 1 minuty prodloužení. Od druhého kola až do finále se šermuje přímým vylučovacím způsobem na 15 zásahů s časovým limitem 9 minut, rozdělených do 3 částí po 3 minutách s přestávkami po 1 minutě, případně s minutovou přestávkou po dosažení osmi zásahů, dojde-li k nim dříve, než vyprší časový limit. Zápasí se na planši o rozměrech 1,5—2 x 14 metrů. Předepsané je speciální oblečení s maskou (oblečení je dnes nejčastěji z kevlarových vláken – na mezinárodních soutěžích je povinně, maska chránící hlavu je z kovového pletiva).

Šerm je olympijský sport, šerm kordem je součástí moderního pětiboje. Šerm řídí Mezinárodní šermířská federace (FIE), založená roku 1913.

V Evropě jsou populární také japonská bojová umění kendó [japonsky cesta meče] (druh šermu, kde se používá kontaktní cvičení s bambusovými maketami mečů a také dřevěné nebo pravé meče na nekontaktní cvičení) a iaidó (umění meče, používající techniky rovnou z tasení). Kendó a iaidó se vyvíjely v rámci výcviku samurajů.

Soutěže se pořádají pro jednotlivce a čtyřčlenná družstva.

Foto: archiv akce