Největší česká šipkařská akce se uskuteční již tento víkend v pražském hotelu Pyramida. Organizátoři si pro jubilejní pětadvacátý ročník připravili několik změn včetně nového hlavního pódia. Praha se tak opět na chvíli stane baštou šipkařů z celé Evropy.

K události se můžete přidat také na Facebooku.

Nové pódium

Největší změnou pro letošní ročník je nový prostor, kde se bude házet. V hlavním sále tak jak bylo zvykem nebude pódium. Hlavní pódium se přesouvá v rámci hotelu do kinosálu, který poskytne skvělý prostor pro vybrané zápasy živého streamu a odpovídající prostor finálovým bojům. Dále bude k dispozici přilehlá kavárna a tím pádem vznikne mnohem více prostoru pro váš odpočinek hráčů během turnaje.

Vzhledem k absenci velkého pódia bude na hlavním sále o 8 terčů více. Těchto 8 a dalších 8 v restauraci Moon naproti hlavnímu sálu bude patřit převážně ženským turnajům. Dámy tedy nebudou polovinu svého turnaje hrát v prvním patře. V tomto salónku budou umístěny tréninkové terče ve větším počtu, než bývalo v minulých letech a v příjemnějším prostoru.

Během celého víkendu také poběží z hlavního podia živý internetový stream.

Místo konání

OREA Pyramida hotel, Bělohorská 24, Praha 6

Mapa

Hotel OREA Pyramida Praha

O šipkách

Šipky jsou zároveň sport, sportovní náčiní, ale i zábavná hra, při které se házejí šipky na terč. Šipky patří do kategorie přesnostních sportů (dále např. curling, lukostřelba, kulečník, petanque).

V šipkách existuje více variant her, nejznámější a nejvíce hrané jsou 501 (301, 701 a další odvozené varianty), Cricket a High Score.

Při každé hře se hráči (2 a více) střídají u terče v tzv. kolech, a odhazují své 3 šipky, dokud některý z hráčů nesplní podmínky hry a nevyhraje. Jedné hře se říká též „leg“ (termíny používané v šipkovém sportu jsou i v Česku často přejaté z angličtiny). Utkání se skládá z předem určeného počtu legů nebo setů (skládajících se z legů).

Základní rozdělení šipek

Základním rozdělením šipek na dvě disciplíny (nebo varianty) jsou hroty. Podle tvrdosti hrotu a druhu terče, na který se hází, se šipkový sport dělí na tzv. Softy a Steely.

  • Ocelové (steelové) hroty se používají v klasické variantě šipek, při které se hází na sisalový terč.
  • Plastové (softové) hroty se používají v elektronické (moderní) variantě. Šipky se hází na plastové části (segmenty s dírkami) terče, většinou vybaveného automatickým počítadlem, na které se dá nastavit druh hry, celkové skóre, počet hráčů atd.

Bodování

Oba soupeřící šipkaři vycházejí ze stejné zahajovací pozice, rovné celkových 501 bodů. Šipkaři se spolu pravidelně střídají po třech pokusech (pozn.: vypadne-li šipka z terče, platí pokus jako by byl již v terči) v každém kole, dosažené body se mu z celkových 501 bodů odečítají, a to tak dlouho, dokud některý z nich tzv. nezavře, tzn. že dosáhne vítězné hodnoty rovné 0. Dosažené body odráží náročnost hozeného pole odshora dolů. Každé pole má na terči jinou hodnotu, profesionální hráči proto musejí při hře neustále počítat, dopředu matematicky kalkulovat a vytvářet si tak co nejvhodnější podmínky pro rychle uzavření.

Cílem šipkaře je co nejrychleji a co za nejkratší dobu tzv. zavřít. Např. hodí-li na tři po sobě jdoucí šipky 3× tzv. treble o hodnotě pole 20 = tzn. 3 × 20 × 3 = 180 celkových bodů, zbývá mu pak již na dosažení vítězství 501-180 = 321). Hodíte-li 180, hodili jste největší možno hozené číslo, které v šipkách existuje.

a) tzv. Single = hozená hodnota v největším nejširším poli (× 1);

b) tzv. Double = hozená hodna v nejvyšším úzkém poli (× 2);

c) tzv. Triple = hozená hodnota v prostředním úzkém poli (× 3)

Turnaj podporuje hlavní město Praha

Foto: archiv