Na památku JUDr. Karla Baxy byl ihned po skončení druhé světové války v r. 1945 založen Závod o primátorský štít, který je paralelou veslařských „primátorek“. Je vždy organizován pod záštitou primátora Prahy, každoročně na podzim. V prvních létech se jel také jako Mistrovství republiky, zejména pro někdejší olympijskou lodní třídu O-jola. Vždy startuje více lodních tříd, jak mládeže tak dospělých.

Letos bude na Vltavě pod Vyšehradem odstartován již 75.ročník,  pro lodní třídy Cadet, Optimist, RS Feva, Laser, Evropa, 420 a Kaj.

Propozice

Sobota 12. října

–  08:15 – 09:30 h registrace závodníků

–  10:00 h slavnostní zahájení

–  11:00 h start 1.rozjížďky, další termíny určí ZK

–  Večerní program bude oznámen na vývěsce.

Neděle 13. října

–  10:00 start další rozjížďky

–  vyhlášení výsledků – termín určí Závodní komise.

  • Ředitelem závodu je Ing. Zdeněk Davídek, sportovní kapitán ČYK
  • Hlavním rozhodčím je Pavel Schwarz

Závod o primátorský štít letos slaví již 75 let 😍🌊Nejen pro všechny jachtaře je paralelou veslařských primátorek. Pozvánku si pro nás přichystal hlavní rozhodčí Pavel Schwarz 🎥😎

Zveřejnil(a) Praha sportovní dne Čtvrtek 10. října 2019

Historie

Vedle časté účasti na námořních regatách zakladatele jachetního sportu Rősslera-Ořovského a jeho druhů, jako např. Arnošta a Eduarda Bürgermeistera, brzy po skončení první světové války bylo založeno několik jachetních závodů na moři i na Vltavě a na českých jezerech. K nejvýznamnějším patřila od roku 1935 mezistátní námořní regata ČSR – Jugoslávie o Pohár pražského primátora, který věnoval Dr. K. Baxa. V první regatě zvítězila československá loď Vltava, majetek Českého Yacht Klubu. Její posádka  získala titul mistra Adrie a broušený skleněný pohár. Následovaly závody v roce 1936 a 1937. Započatá tradice byla přerušena vývojem politického dění v Evropě, které vyústilo ve druhou světovou válku.       

JUDr. Karel Baxa  (1863-1938), pražský advokát, poslanec českého sněmu a první primátor hlavního města Prahy (1919-1937), předseda Ústavního soudu, byl členem ČYK od r. 1914 až do své smrti.

Je jedním z mnoha významných osob, které byly členy Českého Yacht Klubu, vedle jeho zakladatelů Josefa Rösslera-Ořovského, Arnošta a Eduarda Bürgermeistera a dalších osobností veřejného života i výkonných sportovců. Byli to např. profesor Karlovy Univerzity Prof.Bohumil Mathesius s chotí, spisovatel Vladimír Neff,  průmyslníci František Ringhoffer a Tomáš Baťa, knihtiskař Eduard Grégr, zakládající člen mezinárodního olympijského hnutí JUDr.Jiří Guth-Jarkovský, pražský cukrář Antonín Berger, herec, dramatik a spisovatel Jan Werich, olympionik Miroslav Vejvoda a řada dalších.

Hlavní cenou závodu je putovní bronzová plastika na mramorové desce

Autorem plakety putovní ceny „Primátorský štít“ na mramorové desce je Josef Augustin Stino Paukert, sochař a medailér, narozený 19. 3. 1879 v Chocni. Studoval v létech 1894 až 1897 na Odborné škole pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové, v létech 1901 až 1904 na Umělecko průmyslové škole v Praze u prof. St. Suchardy, v létech 1904 až 1914 pobýval v Římě (Scuola libera při Accademia di Bella Arti). Třikrát získal Schmidtovu cenu pro medailéry. V Římě se zabýval hlavně medailérstvím, jehož ukázky jsou v Národní galérii města Prahy, v Poznani a v numismatickém oddělení Národního muzea v Praze. V Accademia degli Arcadi v Římě je od něho mramorové poprsí J. W. Gőtheho. Další mistrovy práce jsou sochy v Praze, Bratislavě, Mostě, Chocni. V Národní galerii jsou uloženy jeho lité plakety v bronzu.

O Yacht Klubu

Rodištěm českého jachtingu je Podolí, známé svou vorařskou minulostí. Proti vorařskému kostelíku ze 14. století stojí unikátní celodřevěná třípatrová loděnice Českého Yacht Klubu, postavená r. 1912 na hrázi podolského přístavu, pod ochranou skály, na které stojí památný Vyšehrad. Loděnice se stala další historickou památkou této části Prahy.

Lodě byly na Vltavě od nepaměti a jejich nejstarším pohonem byla vesla a plachty. Traduje se, že prvními plachtiči v Praze, kteří nepluli jen z pracovně obchodních důvodů, byli mlynáři, např. Odkolek, Vávra aj). O starším neorganizovaném jachtingu svědčí rytina významného českého rytce Antonína Pucherny z r. 1807, která zobrazuje plachetnice na Labi v Roudnici a v Děčíně. Snad nejstarším v Praze byl veřejný jachetní závod mezi Střeleckým a Barvířským (dnes Slovanským) ostrovem 25.září 1870, ve kterém zvítězila Libuše Jindřicha Odkolka. Později provozovali plachetnice členové řady veslařských klubů (např. při Sokole Pražském od r. 1861, English Crew v Praze a V.K.Blesk, v Mělníce, Roudnici a jinde). Od konce 19. století se plachty objevují již jen jako pohon sportovních lodí.

Zakladatel

Kolébkou organizovaného jachtinku v zemích koruny české je Český Yacht Klub, jeden z nejstarších jachetních klubů ve střední Evropě. Byl založen v roce 1893 Josefem Rősslerem-Ořovským, velkým sportovcem. Byl členem Veslařského klubu BLESK (založen r. 1876). Byl prvním, který tomuto klubu získal mistrovský titul. Jeho trofeje jsou ozdobou klubového archivu BLESK. Byl zakladatelem a průkopníkem řady dalších sportovních odvětví. Ořovský mu bylo krycím jménem od školních let, kdy rodina a školní úřady nepřály sportovním aktivitám, ačkoliv Rőssler byl dobrým studentem. Ve Francii a Anglii, kam byl poslán na praxi do továren na léčiva, se sblížil s vodním živlem ještě více, a zejména s mořem.

Od mládí miloval přírodu a pohyb. Bleskařské veslo zatáhl poprvé jako devatenáctiletý (1888). Nestačilo mu, že sám sportoval. Iniciativně nabídl tehdejší mládeži sport a kulturu těla, a umožnil jí to organizováním i osobním příkladem.V Čechách byl zakladatelem kanoistiky, turistiky na řekách, vodního skautingu a dalších sportovních odvětví. Jakým byl dobrým organizátorem svědčí mimo jiné i to, že založil 1. Český lawn tenis klub, který byl prvním tenisovým klubem v Rakousku-Uhersku, a již čtyři roky poté jej přihlásil do Mezinárodního tenisového ústředí (FILT) v Londýně. Náruživě a úspěšně holdoval tenisu, fotbalu i bandy-hokeji.

Byl znamenitým šermířem. Pro propagaci lyžování neváhal organizovat improvizovaný závod na Václavském náměstí, a již v r. 1897 byl mezi pořadateli prvních mezinárodních lyžařských závodů u Jilemnice, když předtím dovezl první lyže z Norska a zasadil se o domácí výrobu jasanových závodních lyží na Smíchově. Závodně se vyžíval též ve veslování a rychlobruslení. Byl rozhodčím prvního fotbalového utkání tradičních rivalů Sparty a Slávie. Zemřel r. 1933 a pochován byl na staroslavném Vyšehradě.

Více o historii Českého Yacht Klubu naleznete ZDE.

Český Yacht Klub byl založen Ořovským již v roce 1893

Foto: cyk.cz