Zábavný den plný dobrých skutků. I tak se dá nazvat již pátý ročník charitativního Běhu pro Zoo Praha, který letos opět potěšil nejen všechny zúčastněné, ale také chráněné živočišné druhy v Zoo, na jejichž ochranu putuje výdělek z této akce. Cílem je podpořit projekt Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“. 

Běh je zajímavý tím, že spojuje studenty a dobrovolníky se Zoo Praha. Pořadatelé ze spolku Drosophila se tento rok zaměřili na ekologii a udržitelnost. Běžce s registrací, kteří na místě odevzdali mobilní telefon či tablet s baterií, odměnili pořadatelé nečekaným dárkem  ve formě ocelové láhve. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení podávané výhradně v kompostovatelných kelímcích, tak aby běh co nejméně zasáhl přírodu. Stejně tak tomu bylo u trofejí pro výherce závodu, které byly místo z plastu vyrobené z kombinace skla a dřeva.

Letošní ročník se konal v sobotu 27. 4. 2019.  Celkem se závodu zúčastnilo 549 běžců, které neodradila ani špatná předpověď počasí. Díky všem běžcům se letos podařilo vybrat 137 250 Kč. Přímo v areálu Zoo Praha se v pravé poledne rozeběhly děti na trasách 300, 600 nebo 900 m podle ročníku. Dospělí si mohli vybírat mezi dvěma trasami – 5 nebo 10 km.

  

„Spolek Drosophila vznikl před 5 lety společně s nápadem a velkou chutí uspořádat charitativní akci. Jelikož jsem závodně běhal a kolegové měli také ke sportu blízko. Moc jsme chtěli běžet pro pražskou Zoologickou zahradu, protože příroda a živočichové jsou vlastně náš obor a povedlo se. Díky spolupráci se Zoo Praha a Pedagogické fakulty UK jsme tu již popáté,“ uvedl Michal Burian, hlavní organizátor Běhu pro Zoo Praha.

„Velikou hodnotu Běhu pro Zoo spatřuji v tom, že ho nepořádá najatá agentura, ale že do veškeré jeho organizace investují svůj čas a energii studenti ze spolku Drosophila. A letos tak učinili již popáté,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Výtěžek z Běhu pro Zoo je určen na ochranu ohrožených druhů, tedy na projekty, jako je návrat koní Převalského do Gobi, budování záložní populace divokých velbloudů rovněž v Gobi, realizace vzdělávacího projektu Toulavý autobus v Kamerunu, posilování populace supů mrchožravých na Balkáně a dalších,“ dodává Bobek.

Pomáháme jim přežít

Ze stránek www.zoopraha.cz: 

„Zoo Praha se intenzivně věnuje ochraně druhů v lidské péči i v místech jejich přirozeného výskytu. Pomáhejte jim přežít spolu s námi!

K hlavním cílům moderní zoologické zahrady neodmyslitelně patří ochrana přírody. Ta má mnoho podob: lze totiž chránit jednotlivé živočišné druhy, ale i celé ekosystémy. K ochraně ohrožených druhů přispívají zoologické zahrady tím, že je úspěšně odchovávají (tzv. ochrana ex-situ), ale také tím, že dané druhy pomáhají chránit přímo v místě jejich přirozeného výskytu (tzv. ochrana in-situ). V neposlední řadě pomáhá k ochraně přírody i vzdělávací a osvětová činnost, které se zoologické zahrady poctivě věnují.

Zoo Praha se zabývá jak ochranou ex-situ, tak ochranou in-situ. Koordinuje chov vybraných druhů v rámci záchovných programů nebo se stará o vedení tzv. plemenných knih, ale také se podílí na aktivitách, které mají pomoct přežít druhům v přírodě, nebo je dokonce sama vede. V mnoha záchranných projektech se oba přístupy kombinují a zvířata odchovaná v Zoo Praha se vracejí do volné přírody ve své původní domovině.“

Příklady projektů z „Pomáháme jim přežít“:

  • Návrat koně Převalského do Mongolska
  • Ochrana goril v Africe 
  • Záchrana gaviála indického v Indii
  • Ochrana supů mrchožravých

Běh pro Zoo Praha

  • 27. 4. 2019
  • počet běžců: 549
  • celkem se podařilo vybrat: 137 250,-
  • výsledky: ZDE
  • pořádá: Drosophila a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Na další fotografie z běhu se můžete podívat na facebookové události. Reportáž Praha TV o Běhu pro Zoo naleznete na tomto odkazu.

Výsledek obrázku pro běh pro zoo praha 2019

Foto: Spolek Drosophila, Daniel Pražák / Martina Koláčná