Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2316 ze dne 30. 8. 2018 vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze – poskytování jednoletých dotací na rok 2019 a víceletých dotací na období let 2019 – 2021.

Hl. m. Praha prostřednictvím programů podpory sportu a tělovýchovy dlouhodobě finančně přispívá na vznik nových sportovišť i renovaci stávajících, podporuje nejen vrcholné, ale i rekreační akce, angažuje se v podpoře sportovních aktivit jak mládeže, tak i seniorů. Zároveň významně podporuje organizace pracující s handicapovanými sportovci.

Vyhlášené byly programy:

I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže, II. Rozvoj sportovní infrastruktury (II. A. 1  Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu, II. A. 2  Modernizace a rekonstrukce sportovišť, II. B  Provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů a II. C  Provoz ostatních sportovišť), III. Sportovní akce (III. A  Sportovní akce mezinárodního významu, III. B  Sportovní akce celostátního významu a III. C  Sportovní akce celopražského významu), IV. Sportovní a tělovýchovná činnost (IV. A  Sportovní a tělovýchovná činnost pro širokou veřejnost, IV. B  Sportovní a tělovýchovná činnost pro handicapované a IV. C  Sportovní a tělovýchovná činnost pro seniory).

Termíny pro podání žádostí (uzávěrky) jsou 15. 10. 2018 (začátek podávání žádostí je od 15. 9. 2018) a 25. 3. 2019 (začátek podávání žádostí je od 25. 2. 2019).

Jako každoročně je žadatelům o grant k dispozici Konzultační středisko na Odbor sportu a volného času Magistrátu hl. m. Prahy, odd. sportu, Jungmannova 35/29, Praha 1. Konzultace pak probíhají v termínech 15. 9. 2018 až 15. 10. 2018 a 25. 2. 2019 až 25. 3. 2019 (Po a St od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.

Více informací o tomto vyhlášení naleznete ZDE 

Foto: archiv