Hlavní město Praha a Praha sportovní v září pořádají už posedmé akci Měsíc náborů do sportovních klubů. V rámci tohoto projektu budou dětem z hlavního města otevřeny možnosti vyzkoušet si jakýkoliv sport, který se jim líbí.

Hlavním cílem akce je podpora zdravého životního stylu zacílená na věkovou skupinu mezi šesti a patnácti lety. Je důležité oslovit nejen děti, ale i jejich rodiče, a to především ty, kteří jsou sami sportovně aktivní, a není jim lhostejné, jak jejich děti tráví volný čas.

Dětem a jejich rodičům nabízíme možnost vyzkoušet si jakýkoliv sport. Informace o jednotlivých klubech a jejich náborech naleznete na jednom místě na stránkách Prahy sportovní. V rámci akce Měsíc náborů do sportovních klubů je také možnost setkání s trenéry sportovních oddílů, náhled do sportovního prostředí a zázemí klubů a příležitost setkat se s vrcholovými sportovci a olympijskými vítězi.

Seznam zapojených sportovišť naleznete ZDE

Evropský týden sportu

Praha se zároveň zapojuje do Evropského týdne sportu, který je naplánován na 23. až 30. září.

O CO SE JEDNÁ

Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě. V roce 2018 proběhne čtvrtý ročník této iniciativy. S využitím zkušeností z předchozích ročníků se program bude dále rozšiřovat o nové prvky, ale také naváže na stávající úspěšné projekty. Ústředním motivem kampaně zůstává slogan #BeActive, který má nabádat pohybu, a to nejen po dobu Evropského týdne sportu, ale po celý rok.

PROČ SE KONÁ

Sport a tělesná aktivita významně přispívají k pocitu zdraví a pohody Evropanů. Úroveň tělesné aktivity ale v současné době stagnuje a v některých zemích dokonce klesá. Evropský týden sportu je snahou tuto situaci zlepšit. Nedostatek tělesné aktivity má negativní dopad na společnost i na zdraví lidí a také zvyšuje hospodářské náklady. Sportem lze šířit poselství o toleranci a utužovat pocit občanství po celé Evropě. Budeme-li podporovat sport jakožto prostředek začlenění do společnosti, přispějeme tím k řešení současných problémů evropské společnosti.

PRO KOHO JE URČENÝ

Evropský týden sportu si klade za cíl zapojit občany do sportovní a tělesné aktivity a zvýšit jejich povědomí o jejích četných přínosech. Týden je určen všem – bez ohledu na věk, původ či fyzickou zdatnost. Měl by být setkáním jednotlivců, veřejných orgánů, sportovních hnutí, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru.

A KDE PROBÍHÁ

Všechny zapojené země Evropy mají organizaci řízenou převážně lokálně svými národními koordinátory. Ti úzce spolupracují právě s Evropskou komisí a také s celou řadou partnerů, kteří se zavázali sportovní týden podpořit. Program bude opět strukturován do bloků na základě hlavních témat: školní prostředí, pracoviště, venkovní prostory, sportovní kluby a fitness centra. V rámci těchto bloků bude na různých úrovních (evropské, celostátní úroveň, regionální, místní) pořádána široká škála iniciativ a činností.

Odkaz na tuto akci naleznete ZDE

Foto: archiv