Na 11 600 účastníků sletu – sokolů ze 42 žup a jejich hostů z tuzemska i ze zahraničí  – prošlo včera dopoledne Prahou. Na úvod XVI. všesokolského sletu se představili před televizními štáby, Pražany i návštěvníky metropole v rámci sokolského průvodu. Přes nábřeží došli na Staroměstské náměstí, kde byl připraven pestrý pódiový program.

V čele průvodu kráčelo 25 členů Sokolské stráže, předsednictvo České obce sokolské (ČOS)  a Světového svazu sokolstva  a byly neseny historické prapory ČOS.

Největším „nesokolským“ hostem byla Česká asociace sportu pro všechny, kterou v průvodu reprezentovalo 440 účastníků. K tomu se přidalo mnoho sokolských organizací ze zahraničí. Konkrétně to byly sokolové ze Slovenska, USA, Srbska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovinska, Francie, Kanady, Austrálie, Bulharska, Švédska a dokonce až z Chile.

Ze zahraničí dorazili ale i hosté, kteří nejsou členy Sokola, ale jiných sportovních organizací. Mezi ně patřili Dánové, Brazilci, Řekové, Portugalci, Rusové a Bělorusové. Celkem jich bylo na tři stovky. „Je to nejlepší ukázka toho, jak Česká obec sokolská spolupracuje s dalšími sportovními organizacemi a spolky. Platí to i o zahraničních nesokolských organizacích, které jsme tu viděli. Jsme rádi, že se účastní XVI. všesokolského sletu,” říká starostka ČOS Hana Moučková.

 Slavnostní tribuna byla umístěna u vstupního schodiště budovy Rudolfina na Palachově náměstí. Z ní účastníky sletu pozdravili další čestní hosté v čele s kardinálem Dominikem Dukou. Opravdu sportovně pojal slet hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který celou trasu průvodu prošel spolu s bratry a sestrami ze župy Východočeské – Pippichovy, která v kraji působí.

O hudební doprovod se postaralo hned jedenáct kapel, rozmístěných po trase průvodu. Byly to Jitřenka (T.J. Sokol Královské Vinohrady), Hudba 32. plzeňského pěšího pluku, Harmonie 1872 Kolín, Velký dechový orchestr Kolín, Bijovanka (Jedovnice), Boskovjanka (Boskovice), Holický dechový orchestr, TOX (Poděbrady), Broďanka (Velké Hamry) a Lounská třináctka (Louny).

Průvod byl opravdu pestrou přehlídkou všech sokolských generací, která upoutala diváky všech ras a národů, které jí přihlížely náhodou nebo přímo kvůli ní do centra zavítali (včetně například japonského televizního štábu). Mnoho sokolských skupinek si připravilo i speciální skandované zdravice a po trase průvodu předváděli více i méně improvizovaná cvičení a taneční vystoupení a tak přispěli k jedinečné atmosféře nedělního dopoledne.

Foto: www. slet.sokol.eu