Všesokolský slet je svátkem všech Sokolů. Jednou za šest let se do Prahy sjedou cvičenci okresních, župních a krajských sokolských obcí, aby během jednoho vystoupení předvedli to, co tři čtvrtě roku nacvičovali. Prahu čeká XVI. všesokolský slet již o víkendu.

Foto: sletový plakát

Novinky z České obce sokolské

POŠTOVNÍ ZNÁMKY A POHLEDY

Je tradicí, že ke sletům jsou vydávány různé sletové pohlednice. Bude tomu tak i letos, oproti předchozím novodobým všesokolským sletům se však výrazně liší – jsou na nich díla předních českých výtvarníků, vytvořená při příležitosti XVI. všesokolského sletu. Vydány rovněž byly poštovní známky.

Letošní všesokolský slet navázal na předválečnou tradici, kdy na výtvarné stránce akce spolupracovali významní výtvarníci své doby, například Mikoláš Aleš, Max Švabinský nebo Alfons Mucha. Česká obec sokolská letos iniciovala vznik kolekce výtvarných děl inspirovaných sletovou a sokolskou tématikou, do níž přispěli Stanislav Diviš, Michal Cihlář, Ivan Komárek, Aleš Najbrt, Pavel Roučka, Zdeněk Netopil a Jakub Špaňhel. Díla budou vystavena například během slavnostního zahájení sletu v Národním divadle či během hromadných cvičení na stadiónu v Edenu. Některé z těchto děl budou reprodukovány na sletových pohlednicích. Do prodeje se tyto pohledy dostávají v posledním červnovém týdnu. Poštovní známky jsou v prodeji již od poloviny června, a to v prodejně v Tyršově domě v Praze, během sletového týdne pak také v Eden Aréně. Celkem se jedná o osm poštovních známek v jednom výrobním aršíku (prodává se pouze celý aršík s osmi známkami), jejichž autorem je Jakub Spurný ze Studia Najbrt. Motivy na známkách vycházejí z metodických nákresů hromadných tělocvičných skladeb, určujících pohyby cvičenců na značkách. Prvky těchto nákresů jsou vzájemně kombinovány a doplněny tak, aby vzniklo graficky zajímavé řešení.

Foto: sletové známky

VERNISÁŽ VÝSTAVY NI ZISK, NI SLÁVU

V podvečer 19. června se v Michnově paláci sešli zástupci České obce sokolské, Národního muzea a další vzácní hosté. Od 18 hodin se zde totiž konala vernisáž výstavy Ni zisk, ni slávu.

Myšlenka uspořádat v prostorách Tyršova domu společnou výstavu České obce sokolské a Národního muzea vznikla v souvislosti s dvěma významnými daty. Tím prvním je konání XVI. všesokolského sletu, tou druhou jsou oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky. Výstava Ni zisk, ni slávu je důstojnou připomínkou tohoto velkého výročí, navíc, sokolové sehráli při utváření samostatného státu a následném budování republiky důležitou roli. Vernisáž zahájila svým projevem starostka České obce sokolské Hana Moučková, několik slov pak k přítomným hostům pronesl také ředitel Historického muzea Národního muzea Marek Junek. S obsahem výstavy seznámila hosty autorka výstavy a historička ČOS Marcela Janouchová. Milým překvapením večera byla přítomnost paní Vlasty Bílé, vnučky bratra Josefa Kazdy, jehož dřevěná intarzovaná mísa, kterou dovezl v roce 1912 na VI. všesokolský slet do Prahy jako dar Sokolu, je součástí expozice. Po krátkém kulturním vystoupení, o které se postarali herci Divadla Pod Petřínem, se již všichni přesunuli do prostoru auly, aby zhlédli připravenou výstavu. Ta bude návštěvníkům otevřena do 8. července každý den kromě pondělí, a to od 10 do 18 hodin.

Foto: Vernisáž výstavy Ni zisk, ni slávu – plakát

SLETOVÉ SOUTĚŽE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

V červnu se uskutečnilo pět sletových soutěží, které opět přinesly hodnotné a zajímavé výkony a které rovněž poskytly příležitost k měření sil a výkonnosti se zahraničními sportovci.

Nejprve se o víkendu 2.–6. června konalo v Dobrušce mezinárodní čtyřutkání v badmintonu v kategorii smíšených družstev dospělých, na němž se střely týmy z České republiky, Polska, Slovenska a výběr ČOS. V turnaji zvítězil výběr České obce sokolské. Podrobnější zpravodajství přináší červnové vydání časopisu Sokol. Druhou červnovou sletovou soutěží byl opět badminton, tentokrát v kategorii mládež (U15, U17) – Czech Sokol Cup konaný 9.–10. června v Dobřanech. Účastnila se ho padesátka badmintonistů ve věku 13 až 17 let ze dvanácti badmintonových oddílů a klubů celé ČR i zahraničí.

Zajímavá florbalová utkání přinesl víkend 15.–17. června v hale Sokola Královské Vinohrady, kde se konal turnaj dospělých. Zúčastnily se ho akademické výběry ČR a Slovenska a sokolská mužstva z Královských Vinohrad a Pardubic. Podrobněji rovněž v časopisu Sokol. Ve stejném termínu se konaly i další dvě špičkové sletové soutěže: v Sokole Pražském mládežnický turnaj v basketbale s mezinárodní účastí a v areálu Slavie ve sportovní gymnastice mužských složek (s mezinárodní účastí, tři ze čtyř kategorií byly i MČR, pořadatelem Sokol Praha Vršovice). O obou těchto soutěžích opět podrobněji píše časopis Sokol.

Foto: www.slet.sokol.eu