Pohyb cvičenců v hromadných skladbách zaznamenaný pomocí  různobarevných bodů, čar a šipek se stal inspirací oficiálního plakátu  XVI. všesokolského sletu 2018. Dílo vytvořené v grafickém Studiu Najbrt dnes představili organizátoři akce, která se uskuteční v prvním červencovém týdnu 2018. Vstupenky na sletová vystoupení si diváci budou moci koupit od poloviny dubna.

Základem vizuální identity sletu se staly zvětšené a zbarvené fragmenty z manuálů připravovaných skladeb, které doplňují rozličná sokolská hesla. „Prostá grafická znázornění složitých choreografií nám připomněla elegantní jazyk Bauhausu nebo legendárního designera Ladislava Sutnara. Předválečná doba a význam Sokola coby demokratické instituce stejně jako uvedených designerů před druhou světovou válkou nám souzněly se současnými potřebami, což jsme podtrhli méně či více vážně použitými hesly,“ vysvětlil grafický designér Aleš Najbrt.

Foto: www.slet.sokol.eu

Hlavní sletový týden zahájí v neděli 1. července tradiční sletový průvod centrem Prahy. Na trase z Václavského náměstí přes Malou Stranu na Staroměstské náměstí se očekává účast  přes 10 tisíc lidí. Večer pak proběhne slavnostní zahájení v Národním divadle, pro něž sokolské divadelní soubory nastudovaly hru Naši furianti. Při středečním programu Sokol Gala v O2 areně předvede své dovednosti na 500 vystupujících – představitelů výkonnostních sportů zastoupených v ČOS. Vyvrcholením sletového týdne budou dva dny hromadných cvičení v Eden Aréně. „Získání Eden Arény bylo pro organizaci sletu klíčové, je to důstojný prostor pro představení našeho hnutí v roce 100. výročí české státnosti, k níž mají sokolové velmi silný vztah,“ uvedla starostka  ČOS Hana Moučková.

Hlavní sletové akce doplní v průběhu celého týdne například pódiová vystoupení na Staroměstském náměstí, Malostranském náměstí, v OC Eden a v Tyršově domě, vystoupení sokolských divadelních a loutkářských souborů, výstavy nebo vzdělávací akce. Na nich vystoupí i soubory z ciziny, například Brazílie, Portugalska nebo Dánska.

Hromadná vystoupení se uskuteční ve dvou programech – večerním i denním. Vystoupí na 15 000 cvičenců v celkem 13 skladbách. 11 skladeb je připraveno sokolským hnutím, včetně jedné skladby česko-slovenské, s jednou skladbou se představí Česká asociace Sport pro všechny a s jednou skladbou vystoupí hosté z Dánska. Lístky na hromadná vystoupení se začnou prodávat v druhé polovině dubna na internetu i v kamenných prodejnách společnosti Ticketportal a cena bude od 150 korun. „Na minulém sletu se prodalo 17 tisíc vstupenek. Jsem si jistý, že i letos bude Eden naplněný,“ dodal náčelník ČOS Petr Svoboda, který má organizaci sletu na starosti.

Hlavnímu sletovému týdnu budou předcházet akce v regionech, především 37 župních, krajských a oblastních sletů, které se uskuteční v květnu a červnu 2018. Na jaře se bude rovněž konat řada krajských prezentací, při nichž ČOS chce otevřít slet i dalším sportovním organizacím, které se při nich budou moci rovněž prezentovat – krajské prezentace se tak stanou přehlídkou sportovních organizací a možností sportovního vyžití v jednotlivých regionech. V současné době jsou již zajištěny tyto prezentace v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších městech.

Další důležitou sletovou novinkou je získání Generálního partnera XVI. všesokolského sletu 2018, společnost ČEPS, a.s. Tato společnost se navíc stala dlouhodobým partnerem celého sokolského hnutí. „Jakkoliv je samotná značka ČEPS mladá, jsme firma s dlouhou historií. Obdobné by se dalo říci i o Sokolu. Tradiční spolek s neustálým přívalem nové energie. Tyto společné atributy nás k podpoře Sokola přesvědčily,“ vysvětlil Jan Kalina, předseda představenstva společnosti ČEPS. Kromě všeobecné podpory Sokola pomůže ČEPS také  s vybavením všech sokolských tělocvičen moderním cvičebním nářadím. 

Další informace k XVI. všesokolskému sletu 2018 naleznete na http://slet.sokol.eu, http://www.sokol.eu a rovněž na facebooku České obce sokolské.