Praha chystá Mistrovství ČR v požárním sportu. Soutěžit se bude od 25. do 27. srpna.

Požární sport má v České republice svoji tradici. Letos se jedná už o 64. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu a 46. Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR.

První soutěžní den zahájí závodníci výstupem do 4. podlaží cvičné věže. Po této disciplíně bude následovat slavnostní ceremoniál k zahájení celého šampionátu.

Čtyři disciplíny

Disciplíny požárního sportu jsou čtyři – dvě kolektivní a dvě individuální. Soutěží se ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže, v běhu na 100 m s překážkami, štafetě 4 x 100 m s překážkami a v požárním útoku.

Individuální závody

Běh na 100 metrů s překážkami je individuální disciplína, kde závodník 23 m po startu překonává 2 m vysokou bariéru, pak sbírá dvě hadice, se kterými běží přes kladinu (dlouhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m). Dalším úkolem je spojení hadic, napojení jedné z nich na rozdělovač a nakonec po napojení proudnice proběhnutí cílem.

Druhou individuální disciplínou požárního sportu je výstup do 4. podlaží cvičné věže. Úkolem závodníka je uběhnout s hákovým žebříkem vážícím 8,5 kg 32,25 m ke cvičné věži, zavěsit žebřík do okna a vystoupat po něm co nejrychleji do čtvrtého podlaží.

Bojují i týmy

Štafetu 4 x 100 m s překážkami plní čtyři členové týmu, v co nejkratším čase musí překonat všechny překážky a donést do cíle štafetový kolík, v tomto případě hasičskou proudnici. Na prvním úseku překonává hasič překážku, tzv. domeček, na druhém bariéru o výšce 2 m, na třetím úseku kladinu v kombinaci s hadicemi a na čtvrtém za pomoci hasicího přístroje hasí hořící kapalinu v nádrži. Za každý tým startují dvě štafety.

Poslední disciplínu, požární útok, plní 7 členů týmu. Jejich úkolem je v co nejkratším čase propojit zdroj vody (nádrž), motorovou stříkačku, hadice, rozdělovač a proudnice, doběhnout ke dvěma terčům vzdáleným 90 m a pak se do nich trefit proudem vody a naplnit nádržky v terčích, vždy pro 10 l. Vítězí to družstvo, které úkol splní v nejkratší době.

Disciplíny jsou divácky atraktivní, pro veřejnost jsou připraveny i doprovodné akce.

 

Podívejte se na webové stránky: www.mrps2017.cz